Read more about the article [Review Phim TL] The Year Earth Changed 2021- Năm Trái Đất Hồi Sinh
Năm Trái Đất Hồi Sinh

[Review Phim TL] The Year Earth Changed 2021- Năm Trái Đất Hồi Sinh

THE YEAR EARTH CHANGED 2021 - Năm Trái Đất Hồi Sinh. Apple TV Năm 2020 là năm thú dzị trong lịch sử nhân loại quý dzị ơi, nó có vẻ tuyệt dzọng với loài người, nhưng tuyệt diệu với các loài sinh vật. Tuy nhiênnnn... Loài người đã thực hiện…

Continue Reading[Review Phim TL] The Year Earth Changed 2021- Năm Trái Đất Hồi Sinh

[Review Phim] The Wolf Of Wall Street – Sói Già Phố Wall

Sói Già Phố Wall là bộ phim thoả mãn những ước vọng hết sức trần tục của người đời chúng ta: - Được hư hỏng, truỵ lạc công khai tới bến với bầy đàn. - Được thoải mái hành lạc hưởng lạc với đồng nghiệp ngay tại cty sau những…

Continue Reading[Review Phim] The Wolf Of Wall Street – Sói Già Phố Wall