[GLASS ONION – A Knives Out] Kẻ Đâm Lén 2 – Củ Hành Thuỷ Tinh

“Bạn biết Da Vinci đã phát minh ra một kỹ thuật cho nét vẽ không để lại đường kẻ? Đó là cách bạn có thể nhìn thẳng vào nàng và biểu cảm của nàng luôn thay đổi. Nụ cười của nàng ở đó, rồi nó biến mất. Nàng có hạnh…

Continue Reading[GLASS ONION – A Knives Out] Kẻ Đâm Lén 2 – Củ Hành Thuỷ Tinh