Ai Khiến Bạn Hy Sinh!

Gần đây người bạn thân thiết của mình có trục trặc ở công việc kinh doanh do covid. Và ảnh quyết định không trả lương cho bản thân trong một thời gian để giữ khoản tiền đầu tư trong tài khoản cty riêng. Đồng thời quyết định người bạn-đối tác…

Continue Reading

Vật Tướng Tâm Sinh

Tô Đông Pha* và đại sư Phật Ấn** rất thân thiết với nhau thường xuyên luận bàn về Phật pháp. Nhưng Tô Đông Pha thường xuyên thua Phật Ấn, vì thế trong lòng không phục. Một hôm Tô Đông Pha và Phật Ấn chèo thuyền đi chơi. Tô Đông Pha…

Continue Reading
Close Menu