You are currently viewing [Review Sách] Muôn Kiếp Nhân Sinh – Many Lives Many Times

Đọc xong cảm giác chính xác là như này:

– Ơ  ơ ơ thế thôi à, cũng chỉ đến thế mà thôi à!

Các kiến thức, lý giải này nọ: toàn những cái đã đọc tạp pí lù từ bao lâu từ nhiều nguồn từ đáng tin tới không đáng tin, không có gì mới mẻ. Hay là giáo sư thoát ly khỏi Việt Nam lâu rồi nên tưởng thế là mới?

Coi quyển này như kiểu tóm tắt 1 ít về lịch sử các nền văn minh cổ đại cho ai chưa từng đọc thì cũng gây thu thú. Giống xem phim Xác ướp Ai Cập và phim đào mộ cổ Pharaoh các thứ.

Ai đang khổ đau bệnh tật bế tắc, ai đang theo yoga với thiền với giáo lý đạo Phật thì đọc có thêm niềm nương tựa.

Trào lưu quay vào trong, về với chính mình, giải thoát bản ngã, trao yêu thương cho mọi người, cho chính mình vô điều kiện, luật nhân quả thì chắc tìm thấy thêm 1 sự củng cố cho niềm tin đang có.

Sách này nên được xếp trong bộ phải đọc của hệ thống thư viện nhà tù.

Túm lại thì:

Giáo sư Vũ: giáo sư làm giáo sư chuyên ngành được rồi. Làm sang vụ kiếp này có vẻ giáo sư cần tự tìm lại các kiếp của mình rồi viết có khi thuyết phục hơn.

Đây chỉ là thiển ý của mình, các bạn đang yêu đang mê “Muôn kiếp nhân sinh” cứ tiếp tục giữ nhé, đừng vì mình mà bị ảnh hưởng.

#Lòluyệnyêutinh

#Muônkiếpnhânsinh

 

Leave a Reply