[Review Phim] 365 Dni – 365 Ngày: Hot Hơn, Vô Nghĩa Hơn 50 Sắc Thái

Các bạn theo nữ quyền và #metoo ko nên xem phim này vì: Phim có những ước mơ hết sức tụt hậu sau: * Muốn được thống trị (được híp) * Muốn được chu cấp (cho ăn ngon, ở sang, mặc đẹp) * Muốn được bảo vệ (zai luôn có…

Continue Reading [Review Phim] 365 Dni – 365 Ngày: Hot Hơn, Vô Nghĩa Hơn 50 Sắc Thái