[Talkshow]: Gái Ngoan Gái Hư
Chỉ có Gái Ngoan mới viết nhật ký. Gái Hư không có thời gian.

[Talkshow]: Gái Ngoan Gái Hư

Năm ngoái nhờ một mối duyên tình cờ mình được mời tham gia talkshow Gái ngoan, Gái Hư của chuyên mục Bí Mật Adam và Eva-ĐTH Hải Phòng. Lần đầu tiên lên sóng, kể cũng hay hay :). Gái ngoan hay Gái hư: cả hai khái niệm này mình đều…

Continue Reading
Close Menu