[Review Sách]: Thư Gửi Mina

THƯ GỬI MINA-Thuận Với mình, quyển này rất khó review vì nó không phải là 1 câu chuyện xuyên suốt về một đối tượng nào đó. Mà tiểu thuyết gồm 30 lá thư của nhân vật chính là 1 nhà văn gốc Việt Th. sống ở Paris gửi cho người…

Continue Reading
Close Menu