Anh Leo Số Nhọ

Anh Leo* số nhọ (Leonardo DiCaprio) - Đây là Ben. Ông ta là quản gia, sống ở đây rất lâu về trước, và ý tôi là một thời gian dài chết tiệt. Ben đây chăm sóc ông cố tôi, và cả ông nội tôi và tôi cho đến tận khi…

Continue ReadingAnh Leo Số Nhọ