[Review Sách]: Lược Sử Thế Giới – A Little History Of The World

-Học sử hay bất cứ bộ môn nào đều là một quá trình theo đuổi niềm vui- Νếu bạn muốn đọc cái gì khiến mình có vẻ deep, mà dễ đọc, đã thế mọi khái niệm phức tạp, mọi sự kiện khó hiểu lại được diễn giải bằng một giọng…

Continue Reading [Review Sách]: Lược Sử Thế Giới – A Little History Of The World

The Old Guard – Những Chiến Binh Bất Tử

Bất tử chỉ khoái: - Mọi người xung quanh cũng thế - Dừng già đi ở ngoại hình sung sức - Luôn có bồ dù cả nghìn tuổi - Khoẻ mạnh, ít bệnh tật - Đủ tiền Mà sống lâu quá dù có các điều kiện trên vẫn chán, thân…

Continue Reading The Old Guard – Những Chiến Binh Bất Tử

[Review Phim] 365 Dni – 365 Ngày: Hot Hơn, Vô Nghĩa Hơn 50 Sắc Thái

Các bạn theo nữ quyền và #metoo ko nên xem phim này vì: Phim có những ước mơ hết sức tụt hậu sau: * Muốn được thống trị (được híp) * Muốn được chu cấp (cho ăn ngon, ở sang, mặc đẹp) * Muốn được bảo vệ (zai luôn có…

Continue Reading [Review Phim] 365 Dni – 365 Ngày: Hot Hơn, Vô Nghĩa Hơn 50 Sắc Thái