[Review Sách]: Xứ Đàng Trong

Xứ Đàng Trong- Cristoforo Borri Đọc sử  của cha Cristoforo Borri người Ý mà sướng mê man như đọc cổ tích hay xem phim truyền hình ngôn tình dã sử. Xứ Đàng Trong ở quyển này chủ yếu nói về Quảng Nam quốc tính từ Đà Nẵng tới Quy Nhơn…

Continue Reading
Close Menu