[Review Phim] Cast Away-Một Mình Trên Hoang Đảo(2000)

Wilsonnnn! I'm sorry! I'm sorryyyyyyy! Cứ lẩm bẩm mãi câu này khi nhìn thấy tên quán và biểu tượng khó quên. Nếu ai đã xem Cast Away - Một Mình Trên Hoang Đảo (2000) chắc không thể quên Wilson. "Người bạn hữu được tạo bằng máu và nước mắt"của Chuck Noland…

Continue Reading[Review Phim] Cast Away-Một Mình Trên Hoang Đảo(2000)