[Review Phim]: Elite

ELITE (Ba mùa sê-ri phim truyền hình Tây Ban Nha trên Netflix) - Tớ cảm thấy lạc lối - Ôi, chúng ta 16 tuổi, không lạc lối lúc này thì lúc nào. Và chúng ta có cả một cuộc đời phía trước để tìm lại chính mình. Trích đối thoại…

Continue Reading
Close Menu