Vật Tướng Tâm Sinh

Tô Đông Pha* và đại sư Phật Ấn** rất thân thiết với nhau thường xuyên luận bàn về Phật pháp. Nhưng Tô Đông Pha thường xuyên thua Phật Ấn, vì thế trong lòng không phục. Một hôm Tô Đông Pha và Phật Ấn chèo thuyền đi chơi. Tô Đông Pha…

Continue Reading
Close Menu