[Review Phim] The Fundamentals Of Caring – Nguyên Tắc Quan Tâm

Một tên phim không thể chán hơn, mà nội dung phim thì không thể fun hơn. - Hãy Sẵn Sàng Cho Một Cú Đái Ngoạn Mục Nhất Trong Lịch Sử Nhân Loại- 1. Phỏng vấn xin việc: Trevor: - Chúng tôi trả 9 usd/h cho ai đó biết chùi đis…

Continue Reading [Review Phim] The Fundamentals Of Caring – Nguyên Tắc Quan Tâm

[Review Phim] CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC (2006)

-Ủy ban Thống Kê Nhà nước thu thập các số thống kê về mọi thứ, họ biết hết mọi thứ. Họ biết mỗi năm tôi mua bao nhiêu đôi giày, hàng năm tôi đọc bao nhiêu cuốn sách, và bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp với điểm 10. Nhưng có…

Continue Reading [Review Phim] CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC (2006)