[Review Phim] Thi Mai. Rumbo A Vietnam-Thị Mai. Hành trình đến Việt Nam

Thị Mai. Hành trình đến Việt Nam. Các bạn, xem phim này ngay và luôn đi. Cười ngoạc mồm từ đầu tới cuối, bắt đầu được 1 phút trở đi là đã buồn cười. Đã thế lời thoại bá đạo, các thím thanh lịch chửi bậy như hát hay, hơi…

Continue Reading[Review Phim] Thi Mai. Rumbo A Vietnam-Thị Mai. Hành trình đến Việt Nam