[Review Sách]: Lược Sử Thế Giới – A Little History Of The World

-Học sử hay bất cứ bộ môn nào đều là một quá trình theo đuổi niềm vui- Νếu bạn muốn đọc cái gì khiến mình có vẻ deep, mà dễ đọc, đã thế mọi khái niệm phức tạp, mọi sự kiện khó hiểu lại được diễn giải bằng một giọng…

Continue Reading[Review Sách]: Lược Sử Thế Giới – A Little History Of The World