[Review Sách]: Vàng Anh & Phượng Hoàng

Hồi nhỏ bố hay kể một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi ở quê nội: "Một cô gái nọ mới về làm dâu nhà kia, một hôm trong bữa ăn, cô lỡ không kịp nhịn, oánh 1 quả trung tiện. Thế là bị cả nhà cười chê. Xấu hổ…

Continue Reading [Review Sách]: Vàng Anh & Phượng Hoàng

[Review Sách]: Dám Hạnh Phúc

Năm ngoái mình có nói về quyển Dám Bị Ghét, tuyệt diệu thay năm nay có Dám Hạnh Phúc được coi như phần 2 của Dám Bị Ghét. Sau khi thỉnh giáo Triết gia, có những tranh luận, phản biện, giải thích, chàng thanh niên trong Dám Bị Ghét đã…

Continue Reading [Review Sách]: Dám Hạnh Phúc